Навигација

ОЕ3АЕ - Аналогна електроника

Спецификација предмета
НазивАналогна електроника
АкронимОЕ3АЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна аналогна електронска кола са концентрисаним параметрима. Оспособљавање студената да самостално врше мерења на аналогним електронским колима. Оспособљавање студената да самостално решавају сложеније проблеме из области аналогне електронике.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна аналогна електронска кола са концентрисаним параметрима. Студенти ће бити оспособљени да самостално врше потребна мерења на аналогним електронским колима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПојачавачи снаге. Исправљачи и филтри. Стабилизатори напона. Оцилатори. Астабилни мултивибратори. Моностабилни мултивибратори. Генератори линеарне временске базе. Фазно синхронизоване петље.
Садржај практичне наставеВежбе на табли са анализом примера из праксе. Лабораторијске вежбе: 1. Појачавач снаге у класи А 2. Појачавач снаге у класи Б 3. Исправљачи и филтри 4. Стабилизатор напона 5. Осцилатор са Виновим мостом 6. Интегрисани тајмер 555.
Литература
  1. Славољуб Марјановић: "Дискретна и интегрисана аналогна кола", Научна књига, Београд
  2. Радивоје Ђурић: "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос, 2004
  3. A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2003
  4. P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0