Навигација

ОЕ3САУ - Системи аутоматског управљања

Спецификација предмета
НазивСистеми аутоматског управљања
АкронимОЕ3САУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, изврше њухову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), избор одређених типова контролера и њихово подешавање.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да изврше анализу стабилности или пројектовање одређених класа контролера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМоделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Стабилност континуалних и дискретних система. Анализа и коомпензација система помоћу Боде-ових карактеристика. Пројектовање конвенционалних закона управљања. Одређене класе неконвенционалних регулатора.
Садржај практичне наставеУ оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде две лабораторијске вежбе на којима се упознају са основним електромеханичким системима као и најчешће коришћеним програмским алатима за анализу динамичких система.
Литература
  1. Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати лабораторијског рада са коришћење рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0