Навигација

ОЕ4ЕМС - Електронски мерни системи

Спецификација предмета
НазивЕлектронски мерни системи
АкронимОЕ4ЕМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са хардверским и софтверским основама савремених мерних система. Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују аналогна и дигитална интерфејсна кола и интегришу савремени рачунарски базирани мерни систем. Оспособљавање студената да анализирају програмске функције и развију програм апликације за аквизицију, обраду и приказ мерних података.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да: - анализирају и пројектују аналогна и дигитална интерфејсна кола претварача и мерних инструмената - развију LabVindows/CVI program за прикупљање и обраду сигнала и приказ резултата мерења на рачунару
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтандардне архитектуре мерног система. Организација софтвера. Сензори. Мерење физичких величина. Рачунарски подржани мерни системи. Основи архитектуре PC рачунара. Повезивање мерних система преко заједничке магистрале. Повезивање мерних система преко стандардних комуникационих интерфејса. Интелигентни мерни претварачи. Дистрибуирани мерни системи. Виртуелна инструментација. Софтвер мерних система.
  Садржај практичне наставеРешавање задатака везаних за мерење физичких величина, обраду сигнала и резултата мерења. Коришћење Measurement & Automation Explorer Коришћење LabVindows/CVI Сензори и интерфејсна кола Мерење температуре помоћу сензора Pt100 Мерење силе помоћу мерних трака Управљање инструментацијом преко IEEE-488 магистрале Повезивање инструментације са PC рачунаром помоћу RS-232 и USB интерфејса
  Литература
  1. V. Drndarević, "Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. В. Дрндаревић, Предавања, расположиво на http://tnt.etf.rs/~oe4ems/Predavanja.html
  3. E. Doebelin, "Measurement Systems, Application and Design", McGraw-Hill, 1990.
  4. Д. Станковић, "Физичко техничка мерења - сензори", Београд, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  212
  Методе извођења наставеПредавања у учионици. Рачунске вежбе у учионици и рачунарској лабораторији. Лабораторијске вежбе у лабораторији за електронику.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми40
  Семинари0