Навигација

ОЕ3УПК - Увод у пројектовање интегрисаних кола

Спецификација предмета
НазивУвод у пројектовање интегрисаних кола
АкронимОЕ3УПК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са "back end" методологијом пројектовања интегрисаних кола и система. Оспособљавање студената за рад са основним софтверским пакетима за пројектовање интегрисаних кола на нивоу маски.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са основним техникама пројектовања интегрисаних кола и оспособљени за пројектовање и верификацију пројеката интегрисаних кола и система мање сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПреглед области. CMOS технолошки поступак. Модели MOS транзистора. SPICE параметри. Последице смањења димензија транзистора. Full-custom пројектовање, правила, практични аспекти. Standard-cell пројектовање. Аутоматизација пројектовања. Eкстракција параметара и симулација. Капацитивна оптерећења. Пројектовање структуираних дигиталних кола, начини тактовања. Ринг осцилатори. Дисипација снаге.
Садржај практичне наставеСтуденти раде обавезан пројекат (Magic, Spice, IRSIM) у неколико фаза, полазећи од пројектовања маски и симулације једноставних интегрисаних кола, кроз хијерархијски дизајн, до повезивања и верификације у интегрисани систем мање сложености.
Литература
  1. A. Павасовић: Пројектовање интегрисаних кола (скрипта), расположива на сајту катедре/предмета
  2. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  3. Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
312
Методе извођења наставеПредавања - Power Point презентације. У оквиру практичне наставе се решавају примери на табли, а часови у лабораторији се користе за самосталан рад студената, презентацију резултата и одбрану појединих фаза пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0