Навигација

ОЕ4МЕ - Микроталасна електроника

Спецификација предмета
НазивМикроталасна електроника
АкронимОЕ4МЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаДефинисање базичних концепата активних микроталасних компоненти и упознавање са главним карактеристикама њиховог функционисања на микроталасним учестаностима. Презентовање обједињених метода за анализу и дизајн микроталасних појачавача, осцилатора и мешача, користећи се параметрима расејања. Обучавање студената да анализирају компромисе у пројектним циљевима и да проналазе оптимална решења.
Исходи учења (стечена знања)Стицање теоријског знања и практичног искуства у анализи и пројектовању једноставних микроталасних електронских кола. Обученост у ефикасном и компетентном коришћењу модерних CAD алата. Обученост у критичком анализирању компромиса између пројектних циљева, у проналажењу оптималних решења, у производњи физичких прототипова и у мерењу релевантних параметара ради верификације исправности дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеS-параметри. Дијаграми тока сигнала. Кола за прилагођење. Транзистори на високим учестаностима (BJT, MESFET, HEMT, pHEMT, mHEMT). Линеарни транзисторски појачавачи. Кругови стабилности. Кругови константних појачања снаге. Кругови константног фактора шума. Малошумни и широкопојасни појачавачи. Хармоник баланс анализа. Компресија појачања. Појачавачи снаге. Осилатори. Фазни шум. Интегрисана кола.
Садржај практичне наставеПројектовање транзисторског микроталасног појачавача. CAD дизајн, оптимизација, израда прототипа на штампаној плочици, лемљење дискретних компоненти и верификација дизајна мерењем релевантних параметара у лабораторији.
Литература
  1. G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, New York: Prentice Hall, 1997.
  2. D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми30
Семинари0