Навигација

ОЕ4ПВИ - Практикум из виртуелне инструментације

Спецификација предмета
НазивПрактикум из виртуелне инструментације
АкронимОЕ4ПВИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаСтицање знања и вештина потребних за пројектовање и реализацију виртуелне PC базиране инструментације
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да пројектују или изаберу одговарајуће елементе хардвера, изврше интеграцију система и реализују програм апликације виртуелног инструмента. Оспособљавање студената да користе графичке развојне алате за пројеkтовање програма апликације рачунарски базираних мерних система.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКонцепт, основни елементи и примена виртуелне инструментације. Графичко програмирање. LabView програмског окружења. Графички кориснички интерфејс. Сензори: карактеристике и повезивање. Хардвер ѕа аквизицију сигнала и повезивање са PC рачунаром. Функционалност виртуелног инструмента.
   Садржај практичне наставеРад у LabView програмском окружењеу. Израда Фронт панела и Дијаграма. Креирање апликације. Програмске структуре. Обрада и анализа сигнала. SubVI и File IO. Примери реализације виртуелног инструмента: осцилоскоп, термометар, мерач пулса, web сензор.
   Литература
   1. В. Дрндаревић, "Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003.
   2. В. Дрндаревић, Предавања, расположива на http://tnt.etf.rs/~oe4pvi/index_files/Page323.html
   3. R. Baican, D.S. Necsulescu, "Applied Virtual Instrumentation", WIT Press, 2000
   4. Gary Johnson, Richard Jennings, LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill Professional; 4th edition (July 17, 2006)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   11
   Методе извођења наставеПредавања се изводе преко презентације хардвера и софтвера виртуелне инструментације уз коришћење програма за реализацију виртуелне инструментације. Вежбе се изводе у лабораторији за електронику и рачунарској учионици уз коришћенје хардвера за аквизицију сигнала и софтверских алата за израду програма.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит40
   Практична настава20Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми20
   Семинари20