Навигација

ОЕ2ОЕ - Основи електронике

Спецификација предмета
НазивОснови електронике
АкронимОЕ2ОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаОснови електротехнике
Циљеви изучавања предметаФундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене. Упознавање са реалним електронским компонентама, инструментима и SPICE симулацијама.
Исходи учења (стечена знања)Предмет намењен студентима којима је електроника матична струка у циљу припреме за даље образовање из аналогне и дигиталне електронике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПредмет и историја електронике. Физика полупроводника. ПН спој. Диода. МОС транзистор. Биполарни транзистор. Основне појачавачке спреге са МОС и биполарним транзисторима. Струјни извори и активна оптерећења. ЈФЕТ. Струјни извори и активна оптерећења са ЈФЕТ-овима. Диференцијални појачавач. Вишестепени појачавачи.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе и SPICE симулације.
Литература
  1. http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2oe
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York 2004, Chapters 3-7
  3. Тешић С., Васиљевић Д.: Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2006.
  4. S. Marjanović, Elektronika 1-komponente i kola, Akademska misao, Beograd, 2004.
  5. Радивоје Ђурић, Основи електронике, збирка решених проблема, друго издање, Београд 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања, 30 часова вежби на табли, 15 часова вежби у лабораторији и колоквијум на средини семестра
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0