Навигација

ОЕ3ЛЕ - Линеарна електроника

Спецификација предмета
НазивЛинеарна електроника
АкронимОЕ3ЛЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПраћен предмет: Системи аутоматског управљања (OE3SAU)
Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да анализирају и пројектују линеарна електронска кола; да изаберу адекватну структуру кола; да измене и прилагоде почетни пројекат у циљу задовољавања пројектних спецификација.
Исходи учења (стечена знања)Студенти владају инжењерским знањем и вештинама неопходним за пројектовање линеарних електронских кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСтабилност. Геометријско место коренова. Утицај фазне маргине на карактеристике појачавача са повратном спрегом. Компензације. Карактеристике реалног операционог појачавача (OP). Слурејт. Пројектовање двостепеног CMOS OP. Струјни преносници. "Current feedback" ОР. Аналогни филтри. Габарити филтра, трансформације учестаности, апроксимације. Синтеза пасивних кола. Активне реализације филтара.
Садржај практичне наставеЛаб. Вежбе: Стабилност појачавача са повратном спрегом. Компензација у колу повратне спреге. Компензација операционих појачавача. Симулација и мерење активних филтара са једним ОP. Испитивање и примена “Current feedback” појачавача. Синтеза филтара употребом програма MATLAB и NUHERTZ FILTER. Пројекти: Двостепени CMOS појачавач. "Log-domain" филтар.
Литература
  1. Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4 th Ed., Wiley, 2001.
  2. Б. Раковић, Електроника – линеарна интегрисана кола, Грађевинска књига, Београд 1983
  3. Ј. Поповић, Ж. Алексић, ЛИНЕАРНА ЕЛЕКТРОНИКА - Збирка решених проблема, ауторско издање, 2004.
  4. Белешке за предавања постављене на wеб страни предмета.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе: усмено излагање уз помоћ "Powerpoint"презентације, дискусија, одговори на питања. Лаб. Вежбе: Практичан рад и мерења у лабораторији, под надзором дежурног асистента. Пројекти: Самосталан рад, консултације, одбрана пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава18Усмени испит0
Пројекти12
Колоквијуми35
Семинари0