Навигација

Телекомуникације и информационе технологије

Руководилац модула: проф. др Наташа Нешковић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ПМТ Принципи модерних телекомуникација 5)
ДС1ТТС Теорија телекомуникационог саобраћаја Др Зоран Чича, доцент
ДС1СТМ Синхронизација у телекомуникационим мрежама Др Зоран Чича, доцент
ДС1БТС Бежични телекомуникациони системи 5)
ДС1СМР Системи мобилних радио-веза Др Александар Нешковић, ванр.проф.
ДС1СРТ Савремене радио-технологије Др Наташа Нешковић, ванр.проф.
ДС1МИС Моделирање и симулација радио-мрежа Др Александар Нешковић, ванр.проф.
ДС1БИМ Бежичне информационе мреже Др Наташа Нешковић, ванр.проф.
ДС1КРМ Комуникационе и рачунарске мреже Др Александра Смиљанић, ванр. проф.
ДС1ТИП Теорија и пракса комутација Др Александра Смиљанић, ванр. проф.
ДС1ДОС Дигитална обрада сигнала 1) Др Јелена Ћертић, доцент
ДС1СОС Симболичка обрада сигнала 1) Др Јелена Ћертић, доцент
ДС2АП Акустика просторија Др Миомир Мијић, ред.проф.
ДС2ПС Примењена статистика Др Милан Меркле, ред.проф.
ДС2АМТ Акустичке мерне технике Др Дејан Ћирић, ванр.проф.
Електронски факултет, Ниш
ДС2ММЗ Методе моделовања звучног поља Др Драгана Шумарац-Павловић, ванр.проф.
ДС2ОАП Одабрана поглавља из акустике просторија Др Драгана Шумарац-Павловић, ванр.проф.
ДС2АДП Акустички дизајн просторија Др Миомир Мијић, ред.проф.
ДС2РОГ Робусна обрада говорних сигнала Др Слободан Јовичић, ред.проф. у пензији
ДС2ГТ Говорне технологије Др Слободан Јовичић, ред.проф.
ДС2ИПМ Индексирање и претраживање мултимедијалних садржаја Др Ирини Рељин, ванр.проф.
ДС2ЛИН Линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала Др Ирини Рељин, ванр.проф.
ДС2ОМС Обрада мултимедијалних сигнала Др Ирини Рељин, ванр.проф.
ДС2ОС Обрада слике 2)  
ДС2ССГ Сателитски системи за глобално позиционирање 5)
ДС2СПТ Случајни процеси у телекомуникацијама Др Предраг Иваниш, ванр.проф.
ДС2СТК Савремене технике контроле грешака у телекомуникацијама Др Предраг Иваниш, ванр.проф.
ДС2ПВО Просторно-временска обрада сигнала Др Миљко Ерић, доцент
ДС2СЗН Системи за надзор и управљање телекомуникационим мрежама 4)
ДС1ПТС Персонализовани телекомуникациони системи Др Милан Бјелица, доцент
ДС1ЕЕТ Енергетски ефикасне телекомуникационе мреже Др Милан Бјелица, доцент
ДС2КРМ Когнитивне радио мреже 3) Др Мирјана Симић, доцент
ДС1ПЕР Принципи електронског рата у телекомуникацијама 3) Др Миљко Ерић, доцент
ДС1ОСМ Обрада сигнала са микрофонских низова 3) Др Миљко Ерић, доцент
ДС1М2М Моделовање саобраћаја у М2М комуникационим системима 3) Др Дејан Драјић, доцент
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) Предмет се не нуди у школској 2011/12. 2012/13. и 2013/14. години.

2) Предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

3) Предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.

4) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

5) Предмет се не нуди од школске 2014/15. године.