Навигација

Енергетски претварачи и погони

Руководилац модула: проф. др Миомир Костић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ОТМ Општа теорија електричних машина др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС1ППМ Прелазне појаве у електричним машинама др Зоран Лазаревић, ред.проф.
ДС1ИЕМ Испитивање и одржавање електричних машина др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС1ЕСМ Електрични сервомотори  др Зоран Лазаревић, ред.проф.
ДС1ИТП Испитивање трансформатора и пригушница у погону др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС1ЕП Енергетски претварачи др Милош Недељковић, доцент
ДС1УЕП Управљање енергетским претварачима др Милош Недељковић, доцент
ДС1ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона др Милан Бебић, доцент
др Лепосава Ристић, доцент
ДС2МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС2МУП Микропроцесорско управљање електромоторним погонима др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС2ММЕ Математичко моделирање у електротермији др Зоран Радаковић, ред.проф.
ДС2ОПС Одабрана поглавља из специјалних електричних инсталација Др Зоран Радаковић, ред.проф.
ДС2СПЕ Специјална поглавља из електричног осветљења др Миомир Костић, ред.проф.
ДС2НСЕ Надгледање стања електричних машина у погону др Зоран Лазаревић, ред.проф.
ДС2ПЕБ Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења др Миомир Костић, ред.проф.
ДС2ВЕП Вишемоторни електрични погони др Милан Бебић, доцент
др Лепосава Ристић, доцент
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ