Навигација

ДС2СПТ - Случајни процеси у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивСлучајни процеси у телекомуникацијама
АкронимДС2СПТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУвод у дискретне и континуалне случајне процесе у телекомуникацијама.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање слушалаца да прате одговарајућу литературу и креативно користе математички апарат теорије вероватноће и статистике у својим истраживањима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСлучајност у телекомуникацијама. Моделовање. Коментар Централне граничне теореме. Здружене Гаусове променљиве. Матрице корелације и коваријансе. Случајни процеси. Једнодмензионална и вишедимензионалне расподеле. Средња вредност, корелација, коваријанса, ортогоналност. Циклостационарност. Гаусов случајни процес. Марковљев случајни процес. Дискретни случајни процеси.
   Садржај практичне наставеДомаћи задаци, пројекат са презентацијом.
   Литература
   1. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, пројекат са презентацијом.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти50
   Колоквијуми0
   Семинари0