Навигација

Микроталасна техника

Руководилац модула: проф. др Бранко Колунџија

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1Е Електромагнетика др Бранко Колунџија, ред. проф.
др Марија Стевановић, доцент
ДС1АПР Антене и простирање радиоталаса др Бранко Колунџија, ред. проф.
ДС1МТ Микроталасна техника Академик др Антоније Ђорђевић, ред.проф.
др Марија Стевановић, доцент
ДС1ММЕ Метод момената у електромагнетици др Драган Олћан, ванр.проф.
ДС1МКЕ Метод коначних елемената у електромагнетици др Милан Илић, ванр.проф.
ДС2АСА Анализа и синтеза антена др Бранко Колунџија, ред. проф.
др Миодраг Тасић, доцент
ДС2ЕКИ Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала Академик др Антоније Ђорђевић, ред.проф.
др Драган Олћан, ванр.проф.
ДС2МЕ Микроталасна електроника др Милан Илић, ванр.проф.
ДС2МПК Микроталасна пасивна кола др Дејан Тошић, ред.проф.
др Милка Потребић, доцент
ДС2РФМ РФ и микроталасни филтри др Милка Потребић, доцент
др Дејан Тошић, ред.проф.
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ