Навигација

Управљање системима и обрада сигнала

Руководилац модула: проф. др Мирјана Поповић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ОАС Оптимални и адаптивни стохастички системи др Бранко Ковачевић, ред.проф.
др Срђан Станковић, професор Емеритус
ДС1ППЦ Праћење покретних циљева др Жељко Ђуровић, ред.проф.
др Бранко Ковачевић, ред.проф.
ДС1КЕС Класификација и естимација сигнала др Жељко Ђуровић, ред.проф.
др Бранко Ковачевић, ред.проф.
ДС1ТОП Технике обраде и препознавања говорног сигнала др Жељко Ђуровић, ред.проф.
ДС1АВО Aутоматско вођење објеката у простору др Стевица Граовац, ванр.проф.
ДС1ТРС Теорија роботских система др Вељко Поткоњак, ред.проф.
ДС1СРС Специјални роботски системи др Вељко Поткоњак, ред.проф.
ДС1ЛРС Линеарни робусни системи др Александар Ракић, доцент
ДС1НМС Нелинеарни мултиваријабилни системи др Александар Ракић, доцент
ДС2СМА Сложени мулти-агент системи др Срђан Станковић, проф. Емеритус
др Бранко Ковачевић, ред.проф.
ДС2НМ Неуралне мреже др Горан Квашчев, доцент
др Милан Милосављевић, ред.проф.
др Срђан Станковић, проф. eмеритус
ДС2Т Термовизија др Жарко Барбарић, ред.проф.
ДС2ВИ Вештачка интелигенција др Милан Милосављевић, ред.проф.
ДС2МКР Моторна контрола и рехабилитација др Мирјана Поповић, ред.проф.
ДС2ОМО Одабране методе обраде физиолошких сигнала др Мирјана Поповић, ред.проф.
ДС2НП Неуралне протезе Академик др Дејан Поповић, ред.проф.
ДС2МИЕ Методе и инструментација за електрофизиологију Академик др Дејан Поповић, ред.проф.
ДС2СОМ Системи одлучивања у медицини др Срђан Станковић, проф. Емеритус
др Милан Милосављевић, ред.проф.
ДС1АРС Аутономни роботски системи без људске посаде 1 др Александар Родић, науч.сав. Института „Михајло Пупин“
ДС1ИРС Интелигентни роботски системи 1 др Душко Катић, науч. саветник Инст. „М Пупин“
ДС2УСС Управљање сложеним системима 2 др Душан Стипановић, гостујући професор,
др Жељко Ђуровић, ред.проф
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

2) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.