Навигација

Општеобразовни предмети

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС2ФЈ Француски језик мр Тања Динић, наставник страног језика, Саобраћајни факултет
ДС2НЈ Немачки језик мр Нина Половина, наставник страног језика, Саобраћајни факултет
ДС2РЈ Руски језик
ДС2ЕЈ Енглески језик др Милош Ђурић
ДС2УНР Увод у научни рад др Зоран Поповић,
научни саветник Института за физику
ДС2К Комуникологија др Дивна Вуксановић, 
ред. проф. Факултета драмских уметности
ДС2ИТТ Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине 1) Др Небојша Ромчевић,
научни саветник Института за физику
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 6 ЕСПБ

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.