Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: проф. др Петар Матавуљ

Студенти овог модула морају остварити најмање 90 ЕСПБ бодова код наставника стално запослених на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и при том не смеју полагати више од три предмета код хонорарно ангажованих наставника (спољних сарадника).

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ПИК Пројектовање интегрисаних кола др Слободан Петричевић, ванр.проф.
ДС1МН Моделовање наноструктура др Милан Тадић, ред.проф.
др Владимир Арсоски, доцент
ДС1ТПН Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници др Јован Радуновић, ред.проф.
ДС1ООП Оптичке особине полупроводничких хетероструктура др Витомир Милановић, проф. емеритус
др Јелена Радовановић, ванр.проф.
ДС1ФК Фотонске комуникације др Дејан Гвоздић, ред.проф.
ДС1МФК Модерне фотонске компоненте и системи др Петар Матавуљ, ред.проф.
др Јована Гојановић, доцент
ДС2ФКО Фотонски кристали и оптички метаматеријали др Зоран Јакшић, научни саветник ИХТМ
ДС2СЧМ Спектроскопија чврстих материјала др Зоран Поповић, научни саветник Института за физику
ДС2КО Квантна оптика др Милан Тадић, ред.проф.
др Владимир Арсоски, доцент
др Бранислав Јеленковић, научни саветник Института за физику
ДС2МПЛ Моделовање полупроводничких ласера др Дејан Гвоздић, ред.проф.
ДС2ОММ Оптоелектронске мерне методе др Јован Радуновић, ред.проф.
др Пеђа Михаиловић, ванр.проф.
др Слободан Петричевић, ванр.проф.
ДС2ПОТ Простирање оптичких таласа у комплексним срединама др Јован Цветић, ред.проф
ДС2МХМ Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа др Петар Лукић, доцент, Машински факултет
ДС2ОИН Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара др Јелена Радовановић, ванр.проф.
др Витомир Милановић, проф. емеритус
ДС2ЕИО Електричне и оптичке карактеристике материјала у наноелектроници и фотоници др Небојша Ромчевић, научни саветник Института за физику
ДС2СМУ Скенирајућа микроскопија у нанонауци и нанотехнологији др Радош Гајић, научни саветник Института за физику
ДС2ППУ Примена плазме у савременим технологијама у електорници и науци о материјалима др Зоран Петровић, дописни члан САНУ, научни саветник Института за физику
ДС2УНД Увод у нелинеарну динамику др Љупчо Хаџиевски, научни саветник Института „Винча“
ДС2ФО Фуријеова оптика др Јован Елазар, ванр.проф. Универзитет у Новом Пазару
ДС2НО Нелинеарна оптика др Јован Елазар, ванр.проф. Универзитет у Новом Пазару
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ