Навигација

Теоријско-методолошки предмети

(Математички предмети)

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС2ОПА Одабрана поглавља из алгебре др Зоран Радосављевић, ред.проф. у пензији
др Тамара Коледин, доцент
ДС2ЛА Линеарна алгебра др Марија Рашајски, ванр.проф.
ДС2ФМП Фази метрички простори са применама у електротехници и рачунарству 1) др Синиша Јешић, ванр. проф.
др. Наташа Ћировић, доцент
ДС2НА Нумеричка анализа др Синиша Јешић, ванр. проф.
др. Наташа Ћировић, доцент
ДС2СФ Специјалне функције др Ненад Цакић, ванр.проф.
ДС2АР Аутоматско резоновањe др Татјана Лутовац, ванр.проф.
ДС2СП Случајни процеси 2)
ДС2ОПИ Одабрана поглавља из симболичке алгебре др Бранко Малешевић, ванр. проф.
ДС2ММФ Математичко моделовање физичко-техничких процеса др Братислав Иричанин, доцент
ДС1КИП Комбинаторика и примене 3) др Зоран Радосављевић, ред.проф. у пензији
др Тамара Коледин, доцент
ДС1МИ Мера и интеграција 3) др Милан Меркле, ред.проф.
ДС1ФАП Функционална анализа и примене 3) др Ненад Цакић, ред.проф.
ДС1КМФ Канонске матричне форме и њихове примене у електротехници 3) др Бранко Малешевић, ванр. проф.
др Ивана Јововић, доцент
ДС1ТГС Теорија графова са применама у електротехници и рачунарству 3) др Марија Рашајски, ванр.проф.
ДС2СТМ Стохастички модели 3) др Милан Меркле, ред.проф.
ДС1КАД Квалитативна анализа диференцних једначина 3) др Братислав Иричанин, доцент
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1)) Предмет „Теорија функција на фази метричким просторима“ од школске 2012/13. године променио је назив у „Фази метрички простори са применама у електротехници и рачунарству“.

2)) Предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

3)) Предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.