Навигација

ДС2СЗН - Системи за надзор и управљање телекомуникационим мрежама

Спецификација предмета
НазивСистеми за надзор и управљање телекомуникационим мрежама
АкронимДС2СЗН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложени предмети: Телекомуникације 1 (OT2T1), Телекомуникације 2 (OT3T2), Телекомуникације 3 (OT3T3), Телекомуникационе мреже (OT3TM).
    Циљеви изучавања предметаУпознавање и овладавање архитектурама, протоколима и принципима реализације система за надзор и управљање телекомуникационим мрежама.
    Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да стекну знања о принципима спецификације, пројектовања и имплементације слојевитих аутоматизованих система за надзор и управљање телекомуникационим мрежама.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе(1) TMN функционалне групе и архитектура. (2) Mодел управљања у Интернету и архитектура SNMP. (3) Управљање транспортним мрежама. (4) Аутоматизовано управљање засновано на политикама (PBM). (5) Управљање квалитетом сервиса. (6) Оптимизација перформанси. (7) Управљање мрежом и сервисима у NGN. (8) Пословни модели управљања (споразуми о нивоу сервиса, тарифирање, интерконекција).
    Садржај практичне наставеСеминарски рад о изабраној архитектури система за управљање мрежом и/или сервисима са презентацијом резултата теоријске анализе, симулације или конкретне имплементације.
    Литература
    1. S. B. Morris, "Network Management, MIBs and MPLS: Principles, Design and Implementation", Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2003. (Одабрана поглавља).
    2. M. N. Ellanti, S. S. Gorshe, L. G. Raman, W. D. Grover, "Next Generation Transport Networks: Data, Management and Control Planes", Springer, 2005. (Одабрана поглавља).
    3. J. Strassner, "Policy-based Network Management: Solutions for the Next Generation", Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2004. (Одабрана поглавља).
    4. М. Стојановић, В. Аћимовић-Распоповић, "Савремене IP мреже: архитектуре, технологије и протоколи", Београд, Академска мисао, 2012. (Одабрана поглавља).
    5. Релевантни међународни стандарди и препоруке; одабрани радови из међународних часописа и тематских зборника.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, семинари.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит30
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари70