Навигација

ДС2ГТ - Говорне технологије

Спецификација предмета
НазивГоворне технологије
АкронимДС2ГТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала.
    Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање суштинским знањима о говорним технологијама као неопходна основа за даља истраживања.
    Исходи учења (стечена знања)Стварање предзнања за истраживања неопходна за израду докторске дисертације.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОснови физиологије, акустикa говора и елементи лингвистике. Елементи психоакустике, психолингвистике и перцепције говора. Теорија и системи у препознавању и синтези говора. Методе препознавања језика и говорника (биометријске и форензичке апликације). Стратегије у пројектовању дијалога човек-рачунар. Специфичне примене говорних технологија у мултимодалним комуникацијама.
    Садржај практичне наставеПримена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
    Литература
    1. J. Benesty, M. M. Sondhi, Y. Huang (Eds.). Handbook of Speech Processing. Springer, 2008.
    2. X. Huang, A. Acero, H.W. Hon. Spoken language processing: A guide to theory, Algorithm, and system development. Prentice Hall, N.J., 2001.
    3. J.N. Holmes, W.J. Holmes. Speech synthesis and recognition. Taylor & Francis, 2nd ed, 2002.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеКонсултације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања20Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит30
    Пројекти30
    Колоквијуми0
    Семинари20