Навигација

ДС2РОГ - Робусна обрада говорних сигнала

Спецификација предмета
НазивРобусна обрада говорних сигнала
АкронимДС2РОГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала.
    Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са савременим истраживачким темама у робусној обради говорног сигнала које могу бити инспирација за сопствена истраживања.
    Исходи учења (стечена знања)Стварање предзнања за истраживања неопходна за израду докторске дисертације.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеВаријабилности у говору, робусне естимације обележја говора, сепарација глотална побуда-вокални тракт, робусна детекција Fо, обрада деградираног говора, амбијентална робусност, мултимикрофонски системи, компензација комуникационог канала, конверзија говора, робусно препознавање говора, нормализација говорника, робусност и природност комуникације човек-машина.
    Садржај практичне наставеПримена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
    Литература
    1. Junqua, J.-C., van Noord, G. (Eds.); Robustness in Language and Speech Technology, Springer, 2001.
    2. X. Huang, A. Acero, H.W. Hon; Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development; Prentice Hall, 2001.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеКонсултације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања20Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит30
    Пројекти30
    Колоквијуми0
    Семинари20