Навигација

ДС2ПС - Примењена статистика

Спецификација предмета
НазивПримењена статистика
АкронимДС2ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаВероватноћа и статистика минимално на нивоу 15-часова предавања
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене у акустици.
    Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студент ће бити оспособљен за рад са стандардним статистичким софтвером (типа SPSS или сличним), уз разумеванје процедура и значења добијених резултата.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеПредстављање података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Неки посебни методи.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. M. Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, xii+322, Akademska Misao, Beograd, 2010
    2. D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеУ случају довољног борја студената класична предавања и аудиторне вежбе, иначе менторски рад, консултације, семестрални рад.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми
    Семинари30