Навигација

ДС2ПС - Примењена статистика

Спецификација предмета
НазивПримењена статистика
АкронимДС2ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаВероватноћа и статистика минимално на нивоу 15-часова предавања
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене у акустици.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студент ће бити оспособљен за рад са стандардним статистичким софтвером (типа SPSS или сличним), уз разумеванје процедура и значења добијених резултата.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредстављање података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Неки посебни методи.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. M. Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, xii+322, Akademska Misao, Beograd, 2010
   2. D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеУ случају довољног борја студената класична предавања и аудиторне вежбе, иначе менторски рад, консултације, семестрални рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми
   Семинари30