Навигација

Софтверско инжењерство

Руководилац модула: проф. др Игор Тартаља

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ОПО Одабрана поглавља из оперативних система др Драган Милићев, ред.проф.
ДС1ОПП Одабрана поглавља из програмских преводилаца др Драган Бојић, доцент
ДС1СЗР Сигурност и заштита рачунарских система др Зоран Јовановић, ред.проф.
ДС1ППЈ Принципи програмских језика др Мило Томашевић, ванр.проф.
ДС1СТ Софтверска техника др Драган Бојић, доцент
ДС1ВИЕ Вештачка интелигенција и експертски системи др Бошко Николић, ванр.проф.
ДС1ФЈА Формални језици и аутомати др Мило Томашевић, ванр.проф.
ДС1ОПМ Одабрана поглавља из дискретне математике 1)
ДС1ОПР Одабрана поглавља из рачунарске графике др Душан Старчевић, ред.проф. ФОН
ДС1ПБП Пројектовање база података др Мирослав Бојовић, ванр.проф.
ДС2ОРБ Објектне и релационе базе података др Мирослав Бојовић, ванр.проф.
ДС2ССР Софтверски системи за рад у реалном времену др Сања Вранеш, ванр.проф.
ДС2ООА Објектно оријентисана анализа и пројектовање др Игор Тартаља, доцент
ДС2ИП Интернет програмирање др Бошко Николић, ванр.проф.
ДС2СИЗ Софтверско инжењерство засновано на моделима 2 др Драган Милићев, ред.проф.
ДС2ВС Виртуелна стварност др Славко Гајин, доцент
ДС2МИ Медицинска информатика др Павле Вулетић, доцент
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. години.

2) Предмет „Одабрана поглавља из објектних технологија” од школске 2012/13. године променио је назив у „Софтверско инжењерство засновано на моделима”.