Навигација

Електроенергетске мреже и системи

Руководилац модула: доц. др Жељко Ђуришић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1МО Методе оптимизације у ЕЕС др Никола Рајаковић, ред.проф.
ДС1ДС Дистрибутивни системи - оптимално планирање и експлоатација др Никола Рајаковић, ред.проф.
ДС1ВНО Високонапонска расклопна опрема др Јован Микуловић, доцент
ДС1ЕПП Електромагнетни прелазни процеси  у ЕЕС 3) др Јован Микуловић, доцент
ДС1РЗ Релејна заштита постројења и мрежа др Миленко Ђурић, ред.проф. у пензији
др Зоран Стојановић, доцент
ДС1ВП Високонапонска постројења др Миленко Ђурић, ред.проф.
ДС1ПЕМ Прорачуни електроенергетских мрежа др Иван Шкокљев, ред.проф.
ДС1ОП Оптимално планирање ЕЕС др Иван Шкокљев, ред.проф.
ДС1ППА Примена програмских алата у електроенергетици др Златан Стојковић, ред.проф.
ДС2ВНМ Високонапонска мерења у електроенергетици др Златан Стојковић, ред.проф.
ДС2УЗС Уземљивачки системи др Драгутин Саламон, ред.проф.
ДС2ВСЕ Ветроенергетика и соларна енергетика др Жељко Ђуришић, доцент
др Јован Микуловић, доцент
ДС2СЕС Стабилност ЕЕС др Зоран Радојевић, ред.проф. у пензији
ДС2ПЕС Поузданост електроенергетских система др Зоран Радојевић, ред.проф. у пензији
ДС2УЕС Управљање ЕЕС др Предраг Стефанов, доцент
ДС2ФРУ Флексибилни регулациони уређаји у електроенергетским преносним мрежама др Предраг Стефанов, доцент
ДС2ПИТ Примена информационих технологија у електроенергетици др Нинел Чукалевски, научни саветник Института „М. Пупин“
ДС2ИОИ Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем др Жељко Ђуришић, доцент
ДС2ПРЕ Планирање рада ЕЕС у интерконекцији др Александар Савић, доцент
ДС2МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима др Слободан Вукосавић, ред.проф.
ДС2МСТ Мерне спреге и мерни трансформатори др Драгутин Саламон, ред.проф.
ДС2ППС Прелазни процеси средњег и дугог трајања у ЕЕС 1 др Зоран Радојевић, ред.проф. у пензији
ДС1СУП Снаге у присуству виших хармоника и методе за поправку фактора снаге у електроенергетским системима 2 др Јован Микуловић, доцент
др Томислав Шекара, ванр.проф.
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) Предмет се није могао бирати у школској 2011/12. години, а може се поново изабрати од школске 2013/14. године.

2) Предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2014/15. години.