Навигација

ДС2СТК - Савремене технике контроле грешака у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивСавремене технике контроле грешака у телекомуникацијама
АкронимДС2СТК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се изложе алгоритми конструкције ефикасних кодова за корекцију грешака и опишу методе њиховог декодовања.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију заштитних кодова, њихову имплементацију и тестирање перформанси на стандардним програмским језицима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОдређивање перформанси линеарних блок кодова симулацијом. Декодовање Рид-Соломонових кодова. Бушени конволуциони кодови. Хибридне ARQ процедуре, aдаптивно кодовање и модулација. Генерализовани Витербијев алгоритам, BCJR алгоритам. Турбо кодови. Алгоритми итеративног декодовања – MAP, SOVA. Кодови с малом густином провера на парност, њихово представљање Танеровим графовима и алгоритми декодовања.
   Садржај практичне наставеДомаћи задаци, пројекат с презентацијом
   Литература
   1. 1. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, III изд. Академска мисао, Београд, 2009.
   2. 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
   3. T. Richardson, R.Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредаванја, домаћи задаци, пројекат с презентацијом
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти50
   Колоквијуми0
   Семинари0