Навигација

ДС2АДП - Акустички дизајн просторија

Спецификација предмета
НазивАкустички дизајн просторија
АкронимДС2АДП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаАкустика просторија
    Циљеви изучавања предметаПросторије су најчешћи облик акустичких преносних система. Циљ предмета је да студент стекне потребна знања о методама за подешавање одзива на звучну побуду у просторијама. У предмету се упознају основне карактеристике апсорбера и дифузора, као и њихова примена.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти после овог курса треба да разумеју појаве у звучном пољу које се формира у затвореним просторијама и да то знање умеју да примене у самосталном истраживању.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЗвучно поље испред рефлексионе равни. Математички модели звучног поља у просторијама: таласни, статистички, геометријски. Апсорпција звука и звучни апсорбери. Субјективни захтеви у односу на импулсни одзив просторије.
    Садржај практичне наставеСамостална израда пројекта акустичке обраде једне учионице
    Литература
    1. T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и рад у лабораторији
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит30
    Практична настава20Усмени испит0
    Пројекти30
    Колоквијуми0
    Семинари20