Навигација

Рачунарска техника и информатика

Руководилац модула: проф. др Јелица Протић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ОПА
(обавезан предмет)
Одабрана поглавља из архитектуре рачунарских система др Јован Ђорђевић, ред.проф.
ДС1ЛРМ Локалне рачунарске мреже др Јован Ђорђевић, ред.проф.
ДС1РМС Развој микропроцесорског софтвера др Јелица Протић, ванр.проф.
ДС1ВЛС Пројектовање рачунара у ВЛСИ техници др Вељко Милутиновић, ред.проф.
ДС2АПС Архитектуре за подршку софтверским системима др Вељко Милутиновић, ред.проф.
ДС2ММР Моделовање и мерење рачунарских перформанси др Јелица Протић, ванр.проф.
ДС2МПС Мултипроцесорски системи др Мило Томашевић, ванр.проф.
ДС2ММС Мултимедијални системи – одабрана поглавља др Душан Старчевић, ред.проф. ФОН
ДС2ТЦП TCP/IP архитектура др Славко Гајин, доцент
ДС2ОСД Организација система дискова др Борислав Ђорђевић, научни сарадник Институт “М.Пупин“
ДС2СМ Сензорске мреже др Вељко Милутиновић, ред.проф.
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ