Навигација

Нуклеарна, медицинска и еколошка техника

Руководилац модула: проф. др Предраг Маринковић

Студенти овог модула морају остварити најмање 90 ЕСПБ бодова код наставника стално запослених на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и при том не смеју полагати више од три предмета код хонорарно ангажованих наставника (спољних сарадника)

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ОПН Одабрана поглавља из нуклеарне физике др Ковиљка Станковић, доцент
др Оливера Цирај, ванр.проф.
ДС1ДЗЗ Дозиметрија, заштита од зрачења и нуклеарни отпад др Ковиљка Станковић, доцент
др Оливера Цирај, ванр.проф.
ДС1ТНР Теорија нуклеарних реактора др Предраг Маринковић, ред.проф.
ДС1НМЗ Нумеричке методе за анализу нуклеарних реактора др Предраг Маринковић, ред.проф.
др Братислав Иричанин, доцент
ДС1КФФ Комплексни феномени у физици плазме др Јован Цветић, ред.проф.
ДС1ОИЕ Обновљиви извори енергије и околина др Пеђа Михаиловић, ванр.проф.
ДС2ММН Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници др Милош Вујисић, доцент
ДС2БСП Биомедицински сензори и претварачи др Миодраг Златановић, ред.проф.
ДС2БМН Биофизичке методе у наномедицини др Дејан Раковић, ред.проф.
др Зоран Марковић, научни саветник, Институт „Винча“
ДС2ОТБ Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација др Дејан Раковић, ред.проф.
др Бранислав Јеленковић, научни саветник Институт за физику
ДС2ФТК Физика, технологија и карактеризација биоматеријала др Дејан Раковић, ред.проф.
ДС2МЈН Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења др Предраг Маринковић, ред.проф.
др Ковиљка Станковић, доцент
ДС2НСР Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних процеса 1 др Предраг Маринковић, ред.проф.
др Милош Вујисић, доцент
ДС2РИЕ Радијациона и електромагнетна компатибилност електротехничких компоненти и уређаја др Милош Вујисић, доцент
ДС1НМТ Нуклеарне методе у технолошким процесима 2 др Ковиљка Станковић, доцент
ДС1КИБ Квантна информатика биомолекула 2 др Дејан Раковић, ред.проф.
др Мирољуб Дугић, ред.проф. ПМФ- Крагујевац
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) До школске 2011/12. године овај предмет је носио назив "Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних реактора"

2) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.