Навигација

ДС2ЛИН - Линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала

Спецификација предмета
НазивЛинеарне и нелинеарне методе анализе сигнала
АкронимДС2ЛИН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним линеарним и нелинеарним методама за анализу сигнала.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да се оспособе да користе ове методе за анализу и класификацију сложених сигнала и појава.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеКарактеристике сложених просторно-временских сигнала. Издвајање доминантних компонената сигналa. Анализа помоћу главних компонената (PCA = principal component analysis). Детрендована анализе одступања (DFA = detrended fluctuation analysis). Концепт самосличности. Описивање сложених структура и појава фракталима и мултифракталима. Фрактална и мултифрактална анализа сигнала ињихове примене.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Oleg I. Sheluhin, Sergey M. Smolskiy, Andrey V. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, John Wiley & Sons, 2007.
    2. David Harte-Multifractals, Theory and Applications, Chapman and Hall, CRC, 2001.
    3. P. Iannaccone, M. Khokha (Eds), Fractal Geometry in Biological Systems, CRC Press, 1996
    4. H. Peitgen, H. Jurgens, P. Andrews Chaos and Fractals, Springer, 1992
    5. Актуелни чланци из часописа
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0