Навигација

Биомедицински и еколошки инжењеринг

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1НИ Неурално инжењерство 3+1+0 6
МС1МБС Моделирање биофизичких система 3+1+0 6
МС1МРС Метрологија и мерни рачунарски системи 2+2+0 6
МС1МИ Медицинска информатика 3+1+0 6
МС1ЕСВ Енергија сунца и ветра 2+2+0 6
МС1ООТ Обрада и одлагање токсичних и радиоактивних
отпадних материјала
2+2+0 6
МС1СРС Специјални роботски системи 3+1+0 6
МС1НМП Нумеричко моделовање нуклеарних процеса 3+1+0 6
МС1НЕФ Неутронска физика 3+1+0 6
МС1НЕ Нуклеарна енергетика 3+1+0 6
МС1ТНР Теорија нуклеарних реактора 3+1+0 6
МС1УНР Управљање нуклеарним реактором 3+1+0 6
МС1ПРИ Примена радиоизотопа у индустрији 1) 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1СДС Системи за дигиталну обраду слике 3+1+1 6
МС1БМХ Биомеханика 3+1+1 6
МС1БМТ Биоматеријали 3+1+1 6
МС1НМТ Нуклеарна медицинска техника 3+1,5+0,5 6
МС1НФ Нуклеарна физика 3+2+0 6
МС1МАЕ Методе анализе електрофизиолошких сигнала 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ФМС Физика медицинског сликања 3+1+0 6
МС1ФКС Физика кондензованог стања и нових материјала 2+2+0 6
МС1ОИБ Oбновљиви извори енергије 2) 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1СОМ Системи одлучивања у медицини 3+1+1 6
МС1Т Телемедицина 3+2+0 6
МС1ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења 3+1+1 6
МС1НТ Нуклеарна техника 3+1,5+0,5 6
МС1ЗОБ Заштита од буке и вибрација 3+1+1 6
МС1ОИБ Oбновљиви извори енергије 2) 2+2+0 6
МС1СП Сензори и претварачи 3+0+2 6
МС1КИ Квантна информатика 3+2+0 6
МС1КЛИ Клиничко инжењерство 3+2+0 6
Укупно 20-21 30

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године

2) Овај предмет је пребачен у групу уже стручних предмета –(Група А) од школске 2013/14. године