Навигација

Примењена математика

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ЛА Линеарна алгебра 3+1+0 6
МС1НМР Нумерички методи решавања диференцијалних
једначина
3+1+0 6
МС1ОПН Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1) 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ОПД Одабрана поглавља из дискретне математике 3+1+0 6
МС1ОПР Одабрана поглавља из реалне анализе 3+1+0 6
МС1МАС Математичка статистика 3+1+0 6
МС1СФ Специјалне функције 3+1+0 6
МС1ФМП Фази метрички простори 3+1+0 6
МС1ВИМ Вештачка интелигенција 3+1+0 6
МС1СА Симболичка алгебра 3+1+0 6
МС1ОПН Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1) 3+1+0 6
Укупно 20 30

1) Овај предмет је пребачен из 2. у 1. семестар од школске 2013/14. године.

Напомена:

У школској 2011/12. години на Модулу Примењена математика,
предмети се изводе без обзира на број пријављених студената.