Навигација

МС1МРС - Метрологија и мерни рачунарски системи

Спецификација предмета
НазивМетрологија и мерни рачунарски системи
АкронимМС1МРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са: савременим начином обраде и приказивања мерних резултата у складу са међународним стандардима; статистичким методама анализе мерних резултата; стандардним и квантно-механичким методама практичног остваривања јединице SI.
  Исходи учења (стечена знања)Изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима и прописима. Избор адекватне мерне опреме. Умрежавање програмабилних инструмената помоћу различитих индустријских протокола. Употреба персоналног рачунара као мерног инструмента.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМеђународни метролошки систем. Изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима и прописима. Дефиниције основних и изведених јединица SI и њихова реализација. Савремене тенденције развоја мерне инструментације. Aутоматизације процеса мерења применом рачунара и микропроцесора.
  Садржај практичне наставеИзражавања мерне несигурности за случај мерења неелектричних и електричних величина. Принципи апсолутне реализације основних и изведених јединица SI. Програмабилни мерни инструменти и индустријски стандарди за њихово повезивање. Примена персоналног рачунара као мерно-аквизиционог инструмента.
  Литература
  1. П. Осмокровић, М. Вујисић, К. Станковић - Мерна несигурност (Академска мисао, Београд, 2009)
  2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM,ISO,OIEML, Paris, 1995)
  3. Д. Станковић - Физичко техничка мерења (сензори) (Универзитет у Београду, 1997)
  4. Одабрана поглавља из метролошких монографија.
  5. В. Дрндаревић - Персонални рачунари у системима мерења и управљања (Академска мисао, Београд, 2003)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава40Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0