Навигација

МС1ОИБ - Обновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивОбновљиви извори енергије
АкронимМС1ОИБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаАнализа проблема одрживог развоја цивилизације на еколошки прихватљив начин у погледу потребе поузданог снабдевања енергијом растуће људске популације.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу способност примене знања из области конверзије енергије уз критички осврт на економски, еколошки и социјални аспект коришћења обновљивих и других извора енергије и уз развијање свести о потреби рационалног коришћења расположивих ресурса.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПроблем енергије савременог друштва. Еколошки, економски, политички, војни и друштвени аспект. Директна конверзија сунчевог зрачења у топлоту и електричну енергију. Енергија ветра, хидроенергија, енергија таласа и енергија биомасе. Енергија плиме и осеке. Геотермална енергија. Изоловани енергетски системи. Интеграција извора енергије. Енергетска ефикасност.
  Садржај практичне наставерачунске и лабораторијске вежбе и тренинг на терену
  Литература
  1. Белешке са предавања, на веб сајту
  2. Ј. Радосављевић, Т. Павловић, М. Ламбић, Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004.
  3. Видео презентације европског пројекта INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007.
  4. Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
  5. energija vetra sa veb sajta: www.ewea.org
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми40
  Семинари0