Навигација

МС1Т - Телемедицина

Спецификација предмета
НазивТелемедицина
АкронимМС1Т
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима телемедицине: прикупљања медицинских података о пацијенту са једне стране и њиховог слања на другу локацију ради испитивања, консултација и формирања дијагнозе.
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да препознају, конципирају и пројектују основне телемедицинске сервисе.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОсновни принципи телемедицине. Врсте сигнала у медицини. Карактеристике сигнала са различитих модалитета. Повезивање различитих уређаја у систем, PACS (Picture Archiving and Communication System). Стандарди (HL7 - Health Level 7 и DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine). Основни телемедицински сервиси и услуге. Економски, законски и етички аспекти телемедицине
    Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које прате предавања и показне вежбе у медицинским установама.
    Литература
    1. H.K.Huang, PACS and Imaging Informatics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
    2. Sajeesh Kumar, Bruce E. Dunn (Eds.), Telepathology, Springer, 2009.
    3. P. Spasić, I. Milosavljević, O. Jančić-Zguricas (editori), Telemedicina, dvojezična monografija (srpsko-engleska), Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, 2000
    4. Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
    5. B.Zurich, Telemedicine and Teledermatology, Karger, 2003.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    32
    Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и показне вежбе у медицинским установама.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит40
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти30
    Колоквијуми30
    Семинари0