Навигација

Софтверско инжењерство

1. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ПКИ Програмирање корисничких интерфејса 2+2+0 6
МС1ТА Теорија алгоритама 1) 2+2+0 6
МС1УЕС Управљање електронским садржајима 1) 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ОС2 Оперативни системи 2 2+2+1 6
МС1ВЛС Рачунарски VLSI системи 2+2+1 6
МС1ПС Пројектовање софтвера 2+2+1 6
2. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1СИП Социолошки и професионални аспекти рачунарства 2+2+0 6
МС1ЕС Еволуција софтвера 2+2+0 6
МС1ПРВ Програмирање у реалном времену 2+2+0 6
МС1ИС2 Информациони системи 2 2+2+0 6
МС1МС Mултимедијални системи 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1БП2 Базе података 2 2+2+1 6
МС1ПИА Програмирање интернет апликација 2+2+1 6
МС1РГ Рачунарска графика 2+2+1 6
МС1ЕКС Експертски системи 2+2+1 6
МС1ПП2 Програмски преводиоци 2 2+2+1 6
Укупно 20-21 30

1) Овај предмет се не нуди шк. 2011/12, 2012/13, 2013/14. године.