Навигација

МС1МБС - Моделирање биофизичких система

Спецификација предмета
НазивМоделирање биофизичких система
АкронимМС1МБС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС
  Циљеви изучавања предметаУсавршавање знања у домену моделирарања биофизичких и биомедицинских процеса на основу претходних знања у домену биомедицинског инжењерства. Припрема студената за пројектовање сложених система намењених биомедицинским апликацијама.
  Исходи учења (стечена знања)Пoложен испит и одбрањен пројекат. Спремност за решавање проблема у домену моделирања биофизичких процеса. Обученост за разумевање комплексних живих система и њихову различитост у односу на вештачке системе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизички и математички модели биомедицинских процеса и појава. Моделирање једно и више компартментниских система. Моделирање кардиоваскуларног система. Моделирање меаболичких процеса. Моделирање преношења акционих потенцијала. МОделирање расподеле електричног пља у ткиву. Моделирање покрета. Black box моделирање са примиерима.
  Садржај практичне наставеМоделирање биофизичких система са реалним системима и рачунарске симулације.
  Литература
  1. Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
  2. Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
  3. Bronzino ЈD (еd.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања и рад у рачунарској лабораторији. Мерења у циљу прикупљања података за симулације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти60
  Колоквијуми0
  Семинари0