Навигација

МС1МБС - Моделирање биофизичких система

Спецификација предмета
НазивМоделирање биофизичких система
АкронимМС1МБС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС
   Циљеви изучавања предметаУсавршавање знања у домену моделирарања биофизичких и биомедицинских процеса на основу претходних знања у домену биомедицинског инжењерства. Припрема студената за пројектовање сложених система намењених биомедицинским апликацијама.
   Исходи учења (стечена знања)Пoложен испит и одбрањен пројекат. Спремност за решавање проблема у домену моделирања биофизичких процеса. Обученост за разумевање комплексних живих система и њихову различитост у односу на вештачке системе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизички и математички модели биомедицинских процеса и појава. Моделирање једно и више компартментниских система. Моделирање кардиоваскуларног система. Моделирање меаболичких процеса. Моделирање преношења акционих потенцијала. МОделирање расподеле електричног пља у ткиву. Моделирање покрета. Black box моделирање са примиерима.
   Садржај практичне наставеМоделирање биофизичких система са реалним системима и рачунарске симулације.
   Литература
   1. Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
   2. Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
   3. Bronzino ЈD (еd.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања и рад у рачунарској лабораторији. Мерења у циљу прикупљања података за симулације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит40
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти60
   Колоквијуми0
   Семинари0