Навигација

Сигнали и системи

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1РС Роботски системи 3+1+0 6
МС1АУК Аутоматско управљање кретањем 3+1+0 6
МС1ТСС Теорија стохастичких система 3+1+0 6
МС1ДИФ Дистрибуирани и фракциони системи управљања 3+1+0 6
МС1РМР Робусна мултиваријабилна регулација 3+1+0 6
МС1МЕР Методе нелинеарне регулације 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1НМ Неуралне мреже 3+1+1 6
МС1РСУ Робусни системи управљања 1) 3+1+0 6
МС1ПО Препознавање облика 3+1+1 6
МС1ДОЕ Дигитална обрада слике 3+1+1 6
МС1АВО Аутоматско вођење објеката у простору 2) 3+1+1 6
МС1ЦНЦ ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација 3+1+1 6
МС1МАЕ Методе анализе електрофизиолошких сигнала 3+1+1 6
МС1НРС Наменски рачунарски системи 3+1+1 6
МС1СУР Сензори у роботици 3) 3+1+1 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1АСО Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима 3+1+0 6
МС1ОУС Оптимално управљање системима 3+1+0 6
МС1МСЦ Методе soft-computing-а 3+1+0 6
МС1СОМ Системи одлучивања у медицини 3+1+0 6
МС1ТС Термовизијски системи 3+1+0 6
МС1ПСУ Пројектовање система управљања 2+2+0 6
МС1СКС Статистичка класификација сигнала 3+1+0 6
МС1ПМК Примена микроконтролера 3+1+1 6
МС1КВ Компјутерска визија 4) 3+0+2 6
МС1АСС Анализа сложених система 5) 3+1+0 6
МС1СЗН Системи за навигацију 6) 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1УИП Управљање индустријским процесима 3+1+1 6
МС1СУР Сензори у роботици 3) 3+1+1 6
МС1МСУ Мултиваријабилни системи управљања 3+2+0 6
МС1ВИМ Вештачка интелигенција 3+1+1 6
МС1ОПГ Обрада и препознавање говора 3+1+1 6
МС1ТРС Теорија роботских система 3+2+0 6
МС1СЗН Системи за навигацију 6) 3+1+1 6
МС1КЛИ Клиничко инжењерство 3+2+0 6
Укупно 20-23 30

1) Овај предмет се не нуди школске 2011/12, 2012/13, 2013/14. године.

2) Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

3) Овај предмет је пребачен у 1. семестар (Група Б) од школске 2013/14. године.

4) Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

5) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.

6) Овај предмет је пребачен из Б групе у А групу (2. семестар) од школске 2013/14. године.