Навигација

Електроника

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1АИК Аналогна интегрисана кола 3+1+0 6
МС1ДПС Дигитални процесори сигнала 2+2+0 6
МС1СЕФ Синтеза електричних филтара 1) 4+0+0 6
МС1ПМФ Пројектовање микроталасних филтара 2+2+0 6
МС1БМП 32-битни микроконтролери и примена 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1НРС Наменски рачунарски системи 3+1+1 6
МС1ДОЕ Дигитална обрада слике 3+1+1 6
МС1УПВ Увод у пројектовање VLSI система 2+1+2 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ЕЕ2 Енергетска електроника 2 4+0+0 6
МС1ПДС Пројектовање дигиталних система 2) 3+1+0 6
МС1СМС Савремени мерни системи 2+2+0 6
МС1ИПС Интерфејси PC рачунара 4+0+0 6
МС1АДЕ Аналогно-дигитална електроника 3+1+0 6
МС1ДВС Дигитални VLSI системи 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1РЕ Рачунарска електроника 3+1+1 6
МС1ЛЕ Линеарна електроника 3+1+1 6
МС1ДСГ Дигитална обрада сигнала 3+1+1 6
МС1ЕЕ Енергетска електроника 3+1+1 6
МС1УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола 3+1+2 6
МС1ИРС Интегрисани рачунарски системи 3+1+1 6
МС1ЕМС Електронски мерни системи 2+1+2 6
МС1СРВ Системи у реалном времену 3+1+1 6
МС1РФЕ РФ електроника 3+1+1 6
Укупно 20-21 30

1) Овај предмет се не нуди школске 2011/12, 2012/13, 2013/14. године.

2) Овај предмет се не нуди школске 2011/12. и 2012/13. године.