Навигација

Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ДНК Дизајн наноелектронских квантних структура *) 4+0+0 6
МС1ММН Моделовање микроелектронских направа 3+1+0 6
МС1НИН Наномагнетизам и наноспинтроника 3+1+0 6
МС1ЛИП Ласери и њихова примена 4+0+0 6
МС1С Спинтроника 4+0+0 6
МС1ОММ Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM) 3+1+0 6
МС1СТП Судари и транспортни процеси у јонизованим гасовима 3+1+0 6
МС1ФП Физика плазме 3+1+0 6
МС1МРС Метрологија и мерни рачунарски системи 2+2+0 6
МС1МНР Методологија научног рада 4+0+0 6
МС1ЕНН Елементи нанооптике и нанофотонике 2) 3+1+0 6
МС1ОО Органска оптоелектроника 3) 3+1+0 6
МС1СИФ Силицијумска фотоника 3) 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ФС Фибероптички сензори 3+1+1 6
МС1ОТ2 Oптичке телекомуникације 2 3+2+0 6
2. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ПАФ Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола 3) 4+1+0 6
Укупно 20-22 30

1) Од школске 2011/12. године предмет „Одабрана поглавља из квантних наноструктура“ променио је назив у „Дизајн наноелектронских квантних структура“

2) Овај предмет се не нуди школске 2011/12, 2012/13, 2013/14. године.

3) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

4) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.