Навигација

Електроенергетски претварачи

1. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ОПП Одабрана поглавља из електромоторних погона 3+1+0 6
МС1ДП2 Дигитално управљање ЕПП 2 2+1+1 6
МС1ЕП Енергетске пригушнице 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1ЕО Електрично осветљење 2+2+0 6
МС1ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина 3+1+0 6
МС1СЕИ Специјалне електричне инсталације 2+1+1 6
2. семестар
ШифраУже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима 3+1+0 6
МС1ММР Математичко моделовање и рачунарска симулација термичких процеса 3+1+0 6
МС1ЛВЕ Лабораторијске вежбе из ЕПП (избор 2 блока вежби) 3+0+1 6
МС1ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1РЕП Регулација електромоторних погона 2+1,5+0,5 6
МС1УЕП Управљање енергетским претварачима 2+1+1 6
МС1ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима 2+1+1 6
МС1ЕТ Електротермија 1) 2+1+1 6
МС1ЕМЈ Електричне машине једносмерне струје 2+1+1 6
Укупно 19-20 30

1) Овај предмет се не нуди школске 2013/14. године.

2) Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.