Навигација

МС1НМТ - Нуклеарна медицинска техника

Спецификација предмета
НазивНуклеарна медицинска техника
АкронимМС1НМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаСтуденти ће бити упознати са интеракцијом зрачења са материјом, детекцијом зрачења, радионуклидима, радиофармацима, производњом изотопа, статичким и динамичким студијама, интерпретацијом резултата мерења, Ангеровом гама камером, ПЕТ системом, стварањем X-зрака, пројекционим радиографским методама, фотонском, протонском, тешко-јонском, неутрон-бор терапијом и планирањем терапије.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће имати довољно одговарајућег знања која им омогућавају самосталан рад у обаласти нуклеарне медицинске технике. Биће способни да препознају и решавају разне проблеме у области Нуклеарне медицине и Радиологије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРадионуклиди и радиофармаци. Организација радиохронографских мерења и интерпретација резултата мерења. Терапјски аспекти радиофармака. Дијагностичка радиологија. Извор X-зрачења. Физички и технички проблеми пројекционе радиографије са филмом, интензивирајућим екраноим. Дигитална радиографија. Флуороскопија и ДСА. Терапија зрачењем.
  Садржај практичне наставеАудиторне вежбе. Студенти се упознају са сцинтилационим детекторима зрачења путем две лабораторијске вежбе: 1. Сцинтилациона гама спектрометрија са натријум-јодидним сцинтилатором и 2. Гама-гама коинциденција са натријум-јодидним детекторима. Раде се домаћи задаци.
  Литература
  1. Нуклеарна медицинска техника, Предраг Маринковић, скрипта, 2007.
  2. Bushberg Jerrold, Essential Physics of Medical Imaging, Second Edition, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS ; ISBN: 0683301187, 2001
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава5Усмени испит0
  Пројекти35
  Колоквијуми0
  Семинари0