Навигација

ДС2УЕС - Управљање електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивУправљање електроенергетским системима
АкронимДС2УЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОдслушани предмети на основним (мастер) студијама: Експлоатација електроенергетских система, Анализа електроенергетских система
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са структурама управљања савремених система у зависности од архитектуре тржишта енергије, преноса и тржишта помоћних услуга. Упознавање студената са значајем управљања потрошњом у савременим електроенергетским системима. Разумевање реализације концепта сигурности, поузданости и еконимичности савремених система и интерконекција развојем функција помоћних услуга.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију напредних оптимизационих једнокритеријумских и вишекритеријумских алгоритама за планирање рада система и интерконекција, који обухватају захтеве економије, екологије и ефикасности система, уз уважавање ограничења сигурности и поузданости. Оспособљавање студената за имплементацију развијених алгоритама у функције управљања у реалном реалном времену.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОрганизациона структура система управљања. Хијерархијска структура управљања. Концепти и техничка реализација система управљања. SCADA системи. Центри управљања. Оператори система. Централизоване и децентрализоване функције управљања у електроенергетским системима. Управљање електроенергетским системима у абнормалним радним режимима. Управљање потрошњом.
   Садржај практичне наставеНема
   Литература
   1. [4] K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001.
   2. [2] A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 1996.
   3. Jizhong Zhu, “Optimization of Power System Operation”, IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2008.
   4. J. Momoh, L. Mili, "Economic Market Design and Planning for Electric Power System", IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2010.
   5. A. Chakrabortty, M. D. Ilic, Editors, “Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids”, Springer, London, UK, 2012.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеКласична предавања на табли, илустрације у електронској форми (video beam), симулације на рачунару
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит50
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари50