Навигација

ДС1МО - Методе оптимизације у електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивМетоде оптимизације у електроенергетским системима
АкронимДС1МО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаОспособити студенте за самосталну примену савремених оптимизационих метода и за решавање сложених оптимизационих задатака у ЕЕС.
    Исходи учења (стечена знања)Самостално решавање сложених проблема из електроенергетских система.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод. Линеарно, нелинеарно и квадратно програмирање. Методе декомпозиције и релаксације. Динамичко, циљно, геометријско, вишекритеријумско и комбинаторно програмирање, методе вештачке интелигенције. Примена метода на статичке и динамичке задатке у ЕЕС: опт. расподела снага, опт. планерски задаци, опт. планирање погона, напонско - реактивни опт. задаци.
    Садржај практичне наставесеминарски рад
    Литература
    1. 1. "Application of Optimization Methods for Economy/Security Functions in power System Operation", IEEE Tutorial Course, new York, 1990.
    2. 2. P.E. Gill, W.Murray, M.Wright: "Practical Optimization"", Academic Press, London, 1981.
    3. 3. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali: "Linear Programming and Network Flows", John Wiley and Sons, 1990.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0