Навигација

ДС2ПРЕ - Планирање рада електроенергетских система у интерконекцији

Спецификација предмета
НазивПланирање рада електроенергетских система у интерконекцији
АкронимДС2ПРЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОсновно знање из прорачуна токова снага и струја кратког споја. Mоделовање генератора, водова, трансформатора и потрошача.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са краткорочним начином планирања рада и средњерочним планирањем развоја EEС , прорачунима токова снага и анализама сигурности које се свакодневно врше у оквиру ENTSO-E и оних који се спроводе у сврху израде средњерочних планова развоја. Увод у програмске пакете и формате података који се користе за прорачуне токова снага и кратких спојева и анализе рада EEС у оквиру ENTSO-E.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност полазника за самосталан рад са стварним моделима ЕЕС у ширем окружењу од утицаја као и читавом ENTSO–E интерконекцијом. Студенти ће бити обучени да праве и ажурирају овакве моделе ради студијских и других врста истраживања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеРазмена модела ЕЕС у оквиру ENTSO–E. Конверзија формата и спајање модела. Критеријум сигурности. Дефиниције TTC, NTC, TRM, NTF, TTF, AAC и ATC. Прорачун TTC, NTC и TRM. Програмски пакети за анализу рада ЕЕС. Програми размена у интерконекцији. Паралелни токови снага. Стварни токови снага и програми размена. Алокационе процедуре. Додела прекограничних капацитета путем експлицитне аукције.
   Садржај практичне наставеИстраживачки рад на реалном садашњем или перспективном моделу ЕЕС који се односи на повећање ефикасности рада ЕЕС, отклањање уских грла, интеграцију обновљивих извора, итд. За системске прорачуне ће бити доступан софтвер PSA (www.powersystemassistant.com).
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања и консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава20Усмени испит30
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20