Навигација

ДС2СЕС - Стабилност електренергетских система

Спецификација предмета
НазивСтабилност електренергетских система
АкронимДС2СЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са проблемима стабилности електроенергетских система. Овладавање модерним методама за анализу стабилности сложених електроенергетских система.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени за анализу стабилности електроенергетског система уз примену компјутера.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСтабилност ЕЕС-а при малим поремећајима.Модели снхроне машине. Модел мреже и спрежне једначине. Модели сложених ЕЕС-а за анализу стабилности при малим поремећајима (динамичка стабилност). Стабилност ЕЕС-а при великим поремећајима (транзијентна стабилност). Модели ЕЕС-а за анализу транзијентне стабилности. Напонска стабилност у ЕЕС-има.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. 1. М. Ђурић "Модели за анализу стабилности електроенергетских система", БЕОПРЕС, Београд 20
    2. 2. М.Ђурић. И.Шкокљев, В.Терзија, М.Ристић “Проблеми стабилности вишеаграгатне хидроелектране ЂЕРДАП-2” Електричество Но.3,1993,пп21-25. 3.
    3. 3. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković, "A new approach to the development of power system model suitable to be reduced", International Journal of Power and Energy Systems, Volume 18, No. 3, 1998, pp. 206-211.
    4. 4. M.Đurić, Z.Radojević, E.Turković-Radojičić, "A Practical Approach to the Singular Perturbation for Simplifying the Small Signal Stability Analysis of Power Systems", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 79-84.
    5. 5. E.Turković, M.Turković, M.Đurić, Z.Radojević, "Comparative analysis of different approaches of damping powers influence in transient stability problem", ELECTRIMACS '96, 5th International conferenc Modelling and simulation of elektric machines, converters and systems, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996, pp. 1205-1210.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежебе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0