Навигација

ДС2УЗС - Уземљивачки системи

Спецификација предмета
НазивУземљивачки системи
АкронимДС2УЗС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаЗавршене основне и дипломске (мастер) студије електротехнике и рачунарства.
    Циљеви изучавања предметаКандидати се специјализују за студијско проучавање појава у сложеним уземљивачким системима електроенергетских постројења и мрежа у нормалним и хаваријским условима. Анализе обухватају појаве које настају при нормалним индустријским учестаностима, али и оне које су последица атмосферских пражњења.
    Исходи учења (стечена знања)Кандидати се оспособљавају да користе савремене методе за теоријске и експерименталне провере карактеристика сложених уземљивачких система, за њихово пројектовање и практичну реализацију.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУземљење и уземљивачи. Електрични удар. Карактеристичне величине уземљивача. Прописи. Расподела струја у систему уземљења. Методе прорачуна уземљења. Ударна импеданса. Уземљење стубова ваздушних водова. Рачунарске методе моделовања уземљивача и уземљивачких система.
    Садржај практичне наставеТеоријска настава у комбинацији са применом софверских пакета за анализу уземљивачких система.
    Литература
    1. 1. Јован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980.
    2. 2. Јован Нахман, Владица Мијаиловић, "Одабрана поглавља из високонапонских постројења", Академска мисао, Београд, 2002.
    3. 3. Walter Koch, "Erdungen in Wechselstromanlagen uber 1 kV", Springer - Verlag, Berlin, 1961.
    4. 4. Sakis Meliopoulos, "Power System Grounding and Transients", Marcel Dekker, New York, 1988.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеТеоријска настава комбинована са применом софверских пакета за анализу уземљивачких система. Израда самосталног пројекта са презентацијом.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти30
    Колоквијуми
    Семинари0