Навигација

МС1ПС - Пројектовање софтвера

Спецификација предмета
НазивПројектовање софтвера
АкронимМС1ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Софтверско инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курса ИР2OO2. Курс могу бирати само студенти који нису на основним студијама положили курс ИР4ПС или СИ3ПС.
   Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање концептима моделирања и пројектовања софтвера коришћењем пројектних узорака. Учење стандардне графичке нотације за моделирање UML кроз 13 врста дијаграма, као и најчешће коришћених пројектних узорка структуре, понашања и креирања.
   Исходи учења (стечена знања)Студент познаје концепте моделирања и пројектовања софтвера. Студент је способан је да моделира сложене софтверске системе користећи стандардни језик UML 2. Студент при пројектовању софтвера уме да препозна услове за примену и да примени адекватне пројектне узорке из GoF каталога пројектних узорака.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПреглед концепата моделирања и језика UML. Дијаграми класа, објеката, пакета, секвенце, комуникације, случајева коришћења, активности, прегледа интеракције, стања, компонената, распоређивања, сложене структуре и временски. Концепти и класификација пројектних узорака. Објектни и класни узорци структуре (нпр. Састав), понашања (нпр. Посматрач) и стварања (нпр. Прототип).
   Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
   Литература
   1. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML vodič za korisnike", CET, 1999.
   2. Rumbaugh, J., Booch, G., Jacobson., I., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd edition, Addison-Wesley, 2005.
   3. Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Готова решења", CET, Београд, 2002.
   4. Краус, Л., Тартаља, И., "Збирка задатака из пројектовања софтвера", 2. издање, Академска мисао, Београд, 2009.
   5. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Пројектовање софтвера", Београд, 2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концепети пројектовања софтвера и излаже нотација UML, као и конкретни пројектни узорци, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери моделирања уз примену узорака. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава20Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми50
   Семинари0