Навигација

ДС1ИРС - Интелигентни роботски системи

Спецификација предмета
НазивИнтелигентни роботски системи
АкронимДС1ИРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријом и имплементацијом интелигентних односно когнитивних роботских система . Стицање теоријских и практичних знања и вештина о методологијама пројектовања и експлоатације когнитивних роботских система. Оспособљавање за даље самостално стручно усавршавање и научно истраживање у области интелигентне когнитивне роботике
    Исходи учења (стечена знања)Стечена општа и практична знања о когнитивним роботским системима изражена кроз области: перцепција радне околине , мултисензорска фузија, планирање кретања, резоновање , локализација и мапирање, роботско учење, интелгентнa навигацијa, интелигентно управљање, мулти-агент роботски системи, напредна мултимодална комуникација човек-робот, кооперативна роботика.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОснови когнитивне роботике.Системи перцепције. Роботска визија. Планирање кретања. SLAM. .Просторно резоновање.Интелигентнa навигацијa, локомоцијa и манипулацијa..Управљање на бази понашања. Reinforcement учење е. Мапе учења.Интеракција човек – робот. . Кооперативна комуникација мулти-агент роботских система.Примери интелигентних роботски система.
    Садржај практичне наставеРачунaрске и симулационе вежбе на персоналном рачунару (МАТЛАБ, Симулинк) уз коришћење специјалног роботског софтевара, прате теоријску наставу. Спроводе се разни симулациони експерименти. У складу са раположивим рботским системима, могућ лабораторијски и експериментални рад.
    Литература
    1. 1] D.Katić, M.Vukobratović, Intelligent Control of Robotic Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003.
    2. [2] R.Arkin, Behaviour-Based Robotics, MIT Press, 1998.
    3. [3] S.Patnaik, Robot Cognition and Navigation: An Experiment with Mobile Robots , Springer+Verlag, 2007
    4. [4] M. E. Jefferies, W.-K. Yeap, Robotics and Cognitive Approaches to Spatial Mapping, springer-Verlag,2008.
    5. [5] S.Thrun, W.Burgard, D.Fox, Probabilistic Robotics, The MIT Press, 2006.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеКонсултације
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит30
    Пројекти70
    Колоквијуми0
    Семинари0