Навигација

ДС2МИЕ - Методе и инструментација за електрофизиологију

Спецификација предмета
НазивМетоде и инструментација за електрофизиологију
АкронимДС2МИЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са специфичностима метода и инструментације намењених клиничким и лабораторијским мерењима. Студент који положи овај испит треба да буде у стању да самостално мери и обрађује електрофизиолошке сигнале, а и да разуме све ризике и могућности заштите од ризика при овим мерењима.
    Исходи учења (стечена знања)Положен испит и одебраен индивидуални пројекат. Студент треба да буде у стању да учествује у клиничкој пркаси али и да ради и истраживањима у области електрофизиологије.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЕлектрофизиолошки сигнали (детерминистички и стохастички, фреквенцијски и амплитудни опсези). Карактеристике система за аквизицију сигнала који потичу од периферних нерава, мишића, срца и мозга. Кондиционирање сигнала (аналогно и дигитлано). Аквизиција применом виртуелног инструмента у LabView или Matlab окружењу.
    Садржај практичне наставеиндивидуални пројекат мерења иобраде електрофизиолошког сигнала који резултује презентацијом на конференцији или часопису,
    Литература
    1. Поповић Дејан, Поповић Мирјана, Јанковић Милица: Аквизиција електрофизиолошких сигнала: Методе и инструментација, Академска мисао, 2007;
    2. Bronzino, J. et al., (Eds.), Handbook of Biomedical Engineering, 3rd edition, CRC Press and MIT Press, NY, 2004;
    3. Geddes, L.A., L.E.Baker, Principles of Applied Biomedical Instrumentation, J Wiley & Sons, NY, IV ed,1994;
    4. Webster,J., Medical Instrumentation, Application and Design, III ed, Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto, 1998.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеконсултације или предавања. Индивидуални истраживачки рад у Лабораторији
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит30
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти70
    Колоквијуми0
    Семинари0