Навигација

ДС1МФК - Модерне фотонске компоненте и системи

Спецификација предмета
НазивМодерне фотонске компоненте и системи
АкронимДС1МФК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема, пожељни предуслови су положен испити: Оптоелектроника и Оптичке мреже.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са: 1) модерним фотонским компонентама и системима, 2) начинима њихове израде и 3) моделима за њихову анализу и оптимизацију.
   Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти: 1) сазнају како модерне фотонске компоненте и системи функционишу, 2) науче које технике се користе за симулацију и моделовање оваквих направа и система, 3) буду способни да сами изврше оптимизацију задате компоненте или система.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНекохерентни и кохерентни извори-ласери, детектори и оптички материјали. Интегрисане оптичке компоненте. Врло брзе фотонске компоненте: оптички и полупроводнички модулатори, оптички појачавачи, посебно дизајнирани детектори и OEIC. Специјалне фотонске компоненете: LCD, оптички филтри, OLED, полимерни извори и детектори. Сложени комуникациони свеоптички системи.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Electro-Optics Handbook. Waynant, Ronald W. and Ediger, Marwood N., Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-068716-1.
   2. Elements of Photonics, Volume II: For Fiber and Integrated Optics. Keigo Iizuka, Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-40815-8 (Hardback); 0-471-22137-6 (Electronic).
   3. Silicon Photonics- An introduction. Graham T. Reed and Andrew P. Knights, Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-87034-6.
   4. Integrated Photonics Fundamentals. Gin´es Lifante, Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-84868-5.
   5. High-Speed Photonic Devices. Nadir Dagli, Copyright © 2007 CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN 0-7503-0889-3.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе; пројекат са симулацијом и истраживачким радом.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми50
   Семинари0