Навигација

ДС1ТПН - Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници

Спецификација предмета
НазивТранспортни процеси у наноелектроници и фотоници
АкронимДС1ТПН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУвођење у научноистраживачки рад из области кинетичке теорије квантних система. Моделовање и симулација транспортних пороцеса у електронским и фотонским системима. Истраживања нових савремених структура у наноелектроници и фотоници.
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање кандидата да креирају нове оригиналне моделе за симулацију кинетике честица и електромагнетског поља у нано структурама и отвореним системима. Коришћењем ових сопствених модела омогућиће постизање нових научних резултата у нано електроници и фотоници.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСтатистички метод описивања физичких система. Неравнотежно стање. Кинетички метод: BBGKY хиерархија, Болцманов метод. Квантна кинетичка теорија. Нано и отворени системи. Стохастички метод: Брауново кретање и метод Монте Карло.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Y.Klimontovich: Statistical Theory of Open Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995.
    2. R.L.Liboff: Kinetic Theory - Clasical, Quantum and Relastivistic Descriptions, Spring, 2003.
    3. S.R.A.Salinas: Introduction to Statistical Physics, Springer, 2010.
    4. G.W.Hanson: Fundamentals of nanoelectronics, Prentice Hall 2008.
    5. P.N.Prasad: Nanophotonics, J.Wiley &sons, 2004.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0