Навигација

19Е024РЗ - Релејна заштита

Спецификација предмета
НазивРелејна заштита
Акроним19Е024РЗ
Студијски програм
Модул
Тип студија
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаПредстављање основних концепата заштите елемената електроенергетских система. Упознавање студената са релејима и заштитама водова, синхроних генератора, енергетских трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Упознавање са принципима рада електромеханичких, електронских и дигиталних релеја.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу способности за рад са заштитним релејима и њиховом применом у електроенергетском систему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЗаштитни релеји прве, друге и треће генерације. Заштита водова, генератора, трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Резервне заштите. Стандардно означавање заштитних функција.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, вежбе на рачунару и лабораторијске вежбе.
Литература
  1. Миленко Ђурић, Зоран Стојановић: Релејна заштита, Aкадемска мисао, Београд 2021.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
212
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари